Projectomschrijving

Onderwijskundige en docent

Als onderwijskundige en docent heb ik de volgende taken vervuld bij de NCOI:

  • Docent:┬ámodule ‘Nederlands en taaldidactiek’
  • Auteur/beoordelaar:┬ámodule ‘Kernbegrippen in het basisonderwijs’, module ‘Taal, logopedie en handschriftontwikkeling’, ‘Engels en handschriftontwikkeling’
  • Assessor proeve van bekwaamheid mbo-docenten
  • Ontwikkelaar assessment
  • Examenontwikkelaar
  • Examinator module ‘voorschoolse educatie’