Irene Prins-Munting (eigenaar)
onderwijskundige en leerkracht primair onderwijs

Mijn naam is Irene Prins-Munting en ik ben onderwijskundige en leerkracht basisonderwijs. Na mijn eindstage voor de pabo op een internationale school in Indonesië, heb ik jarenlange werkervaring opgedaan als leerkracht in het Nederlands basisonderwijs. Ik heb gewerkt in verschillende groepen van kleuters tot en met groep 8. Ook ben ik bovenbouwcoördinator geweest en lid van het managementteam.

Tijdens mijn werk als leerkracht in het basisonderwijs ben ik begonnen met de opleiding onderwijskunde aan de Universiteit van Utrecht, die ik in 2010 cum laude heb afgerond.

Door de jaren heen heb ik mij gespecialiseerd in rekendidactiek, het ontwerpen van leermiddelen en het geven van nascholing op dit gebied. Dit heb ik gedaan door verschillende cursussen en nascholingsdagen te volgen. Ook heb ik een opleiders opleiding gevolgd om docenten na te scholen in rekendidactiek en heb ik bij het Freudenthal Instituut workshops gegeven aan docenten. Daarnaast heb ik bij het Freudenthal Instituut ervaring opgedaan in het uitvoeren van onderzoek. Ook ben ik gespecialiseerd in werkwoordspelling door mijn masterscriptie. Tot slot ben ik vanuit persoonlijke ervaring (een jeugd in Indonesië) bijzonder geïnteresseerd in onderwijs aan kinderen en volwassenen die vanuit het buitenland in Nederland komen wonen, de taal moeten leren en zich moeten aanpassen aan het Nederlandse onderwijssysteem.

Ik vind het erg belangrijk om als onderwijskundige goed geworteld te blijven in de praktijk. De combinatie van praktijkervaring en onderwijskundige theorie geeft mij een solide basis om mee te werken aan kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

drs. Irene Prins-Munting

Werkervaring

2012-heden
Onderwijskundige
‘Prins-Munting onderwijskundig bureau’ te Hilversum
Directeur en onderwijskundige

2001-2015
Leerkracht basisonderwijs

Basisschool ‘Groen van Prinsterer’ te Hilversum
Leerkracht groep 1/2, 5, 6, 7 en 8 en bovenbouwcoördinator

2011
Leerkracht groep 1 op basisschool
Basisschool ‘De Piramide’ te Utrecht
Leerkracht groep 1

Stage-ervaring

2009-2010
Medewerker onderzoeksteam MBO – Freudenthal Instituut, Utrecht
taken: onderzoek doen naar wiskundevaardigheden van MBO-leerlingen, practicumbegeleider Nationale Rekendagen, workshops geven over het referentiekader rekenen in het MBO

1997-2001
Lesgeven aan groep 1/2, 6 en 7 in Nederland en Indonesië

 

Opleiding

2008-2010
Master Onderwijskundig Ontwerp en Advisering – Universiteit Utrecht
cum laude afgestudeerd
S
criptie: Munting, I. S. (2009). De algoritmekaart: doeltreffend hulpmiddel bij het controleren vanwerkwoordspelling voor leerlingen uit groep 8? Master scriptie, Universiteit Utrecht, Utrecht.

2006-2008
Premaster Onderwijskunde – Universiteit Utrecht
Scriptie: Munting, I. S., Stienen, C., & Van Zandvoort, N. (2008). Het digitaal portfolio voor kleuters:onderlegger voor onderwijs binnen SKOzoK? Bachelor scriptie, Universiteit Utrecht, Utrecht.

1997-2001
PABO – Marnix Academie, Utrecht
cum laude afgestudeerd                 

1991-1997
VWO – Revius Lyceum, Doorn
Vakkenpakket: Nederlands, Engels, Frans, Muziek, Natuurkunde, Wiskunde-B, Scheikunde en Biologie

 

Nascholing

_2014
Masterclass Lerarenopleider, NCOI te Utrecht
_2014
Opleiders opleiding ‘Met Sprongen Vooruit’ groep 7-8, Menne-Instituut te Baarn
_2014
Opleiders opleiding ‘Met Sprongen Vooruit’ groep 5-6, Menne-Instituut te Baarn
_2013
Nascholing ‘Meervoudige Intelligentie’, CED groep te Maartensdijk
_2013
Workshop ‘dyscalculie’, Hans van Luit te Utrecht
_2013
Cursus ‘Bedrijfshulpverlening’ (BHV)
_2012
Opleiders opleiding ‘Met Sprongen Vooruit’ groep 1-2 en 3-4, Menne-Instituut te Baarn
_2012
Nascholing ‘Hoogbegaafdheid’, CED groep te Maartensdijk
_2012
Cursus motoriek en observeren bij kleuters, CED groep te Maartensdijk
_2011
Nascholing ‘Met Sprongen Vooruit’, Menne-Instituut te Baarn.
_2011
Cursus ‘TOPTALENT’, Eduniek te Maartensdijk.
_2007-2010
Cursus ‘communiceren met ouders’, KLAVER coaching en training te Hengelo.
_2003-2004
Cursus ‘bouwcoördinator’, Eduniek te Maartensdijk.
_2002-2003
Cursus ‘werken met de rekenmethode Rekenrijk’, Eduniek te Maartensdijk.

Taalvaardigheid

Nederlands vloeiend
Engels mondeling goed, schriftelijk goed
Indonesisch mondeling goed, schriftelijk redelijk