In het eerste oriƫnterende gesprek kunt u uw onderwijskundige vraag toelichten. Samen bespreken we welke mogelijkheden er zijn om deze vraag te beantwoorden.

Nadat u een keuze heeft gemaakt voor een van de mogelijkheden, werken we een plan van aanpak uit. Hierin staan de doelen, de middelen, de evaluatie, de kosten en het tijdspad omschreven. Na uw goedkeuring kan de uitvoering van het plan van start gaan. De uitvoering van het plan gebeurt altijd in nauw onderling overleg. Tussentijds en na afloop vindt een evaluatie plaats.

Remedial teaching
In een intakegesprek kunt u de leervraag van uw kind toelichten en bespreken we de kosten van een eventuele behandeling. Aan dit intakegesprek zijn geen kosten verbonden. Na het intakegesprek vindt een diagnostisch onderzoek plaats. Samen met de ouders, de leerkracht van uw kind en naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek stellen we de specifieke hulpvraag vast. Dit verwerken we in een handelingsplan. Na ongeveer 6 weken volgt een evaluatie van het handelingsplan en eventueel een nieuw handelingsplan. De behandeling vindt plaats in wekelijkse sessies van 45 minuten.