Het bureau biedt een breed scala aan onderwijskundige diensten

• opleiden
• onderwijs ontwerpen
• assessment, toetsing en evaluatie
• onderwijskundig onderzoek
• leerlingbegeleiding

Specialisatie

 • rekendidactiek
 • digitale leermiddelen

Specifieke producten en diensten

opleiden

 • verzorgen van trainingen, cursussen en modules

ontwerpen

 • leermiddelen (digitaal en paper-based)
 • e-learning
 • eindredactie
 • auteur

toetsen

 • examens
 • assessments

onderzoeken

 • kwalitatief onderzoek

begeleiden

 • rekenen
 • Nederlands als tweede taal
 • overgang van een buitenlands schoolsysteem naar het Nederlandse schoolsysteem als third culture kid of expat
 • overgang basisonderwijs naar middelbaar onderwijs
 • studievaardigheden
 • begrijpend en studerend lezen
 • Nederlands aan volwassenen
 • leesonderwijs aan analfabeten
 • e-learning modules