Welkom!
Wij verzorgen kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Dit doen we van VVE tot en met volwassenenonderwijs en in verschillende vakgebieden. De onderwijspraktijk is hierbij het uitgangspunt. Al onze producten en diensten maken wij op maat. Goed onderwijs is namelijk onderwijs op maat. Uw vraag wordt daarom in overleg met u uitgewerkt tot een uniek onderwijsproduct.

Onze diensten en producten…

…leermiddelen
…trainingen
…examens en toetsen
…onderzoek
…remedial teaching

Specialist in…

…goed rekenonderwijs

Deskundig op het gebied van…

…basisonderwijs
…Pabo
…post HBO

…rekenen (leerlijn en referentiekader)
…onderwijskunde
…werkwoordspelling
…NT2
…klassenmanagement
…sociaal-emotionele ontwikkeling
…natuuronderwijs

Kernwaarden

professioneel
persoonlijk
maatwerk
praktijkgericht
 

Werkzaam in

de regio Gooi- en Eemland
en direct omliggende regio’s.